Bütünleşik Mimariler

Bütünleşik mimariler ile veri merkezlerinizde kullanmanız gereken sunucu, veri depolama, yedekleme, sanallaştırma, ağ gibi katmanları tek bir yapı üzerinde toplayıp kullanmanızı, yönetmenizi ve raporlamanızı imkan veren sistemlerdir.

Bütünleşik mimariler veri merkezlerinin daha güvenli, dayanıklı ve verimli olmasına yardımcı olur.